Local

Modificări importante privind zilierii

Începând din acest an, prevederile Legii  nr 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, vine cu unele nouăți importante, conform OUG nr 114/2018, publicate în Monitorul Oficial nr 1116 din 29 decembrie 2018.
Astfel, o persoană poate presta activități în regim zilier cel mult 120 de zile pe an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari la care prestează.  Excepție este pentru zilierii care prestează activitate în domeniile creșterea animalelor în sistem extensiv, pășunatul sezonier al bovinelor, ovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate și în domeniul viticol, pentru care perioada este de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.
Referitor la beneficiar, acesta nu poate utiliza o persoană mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activitățile de tip zilier. Dacă activitatea depusă de zilier este mai mare decât cea prevăzută, atunci beneficiarul trebuie să încheie cu acesta  un contract de muncă pe perioadă determinată.
 De asemenea, beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfășurarea de activități în beneficiul unui terț. Ca o noutate, în cazul în care nu se respectă această prevedere, zilierul poate fi  sancționat cu amendă contravențională cuprinsă între 500 și 2.000 de lei, iar beneficiarul este sancționat cu amendă de 6.000 lei. În cazul în care beneficiarul folosește zilieri pentru alte activități decât cele expres reglementate de prezenta Ordonanță deUrgență nr  114/2018, acesta se sancționează cu amendă între 10.000 și 20.000 lei.
De menționat că munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta numai în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată, și anume: agricultură, vânătoare și servicii anexe – diviziunea 01; silvicultură, cu excepția exploatării forestiere – diviziunea 02; pescuit și acvacultură – diviziune 03. Se elimină astfel foarte multe domenii de activitate în care se putea apela la zilieri, inclusiv restaurante, baluri, hoteluri, rămânând doar cele trei activități prezentate mai sus.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *