Local

Sute de buzoieni nu pot primi ajutorul de deces din lipsă de credite bugetare

De aproximativ trei săptămâni, Casa Județeană de Pensii Buzău nu poate acorda ajutorul de deces familiilor îndoliate.
Sute de cereri depuse de buzoieni la chișeele instituției nu pot fi onorate din ”lipsă de credite bugetare”, potrivit reprezentanților CJP Buzău.
Sumele plătite de către Casa Județeană de Pensii Buzău, reprezentând achitarea ajutoarelor de deces nu se vor putea achita decât începând cu luna februarie 2019, imediat ce vor fi alocate aceste credite bugetare”, precizează aceeași sursă. 
Legal, acest ajutor de deces, care este un drept bănesc ce se acordă în cazul morții unui asigurat, pensionar sau a unui membru de familie al acestora, se acordă în termen de trei zile lucrătoare.
Până la începutul anului 2018, ajutorul de deces pentru salariați era acordat de către angajatori, dar, odată cu modificările aduse Legii pensiilor (adică legea 263/2010), acest ajutor este acordat direct de către casa de pensii. Din păcate, această instituție este în incapacitate de plată.
În prezent, acest ajutor financiar se ridică la suma de 4.162 lei, fiind majorat cu aproximativ 1.000 de lei față de anul trecut.
Valoarea ajutorului de deces se majorează, după cum prevede Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, cu peste 1.000 de lei în cazul ajutorului acordat pentru decesul asiguratului și cu peste 500 de lei în cazul decesului unui membru al familiei asiguratului. Din luna februarie a anului 2017, cuantumul ajutorului fusese fixat la 3.131 de lei (decesul asiguratului), respectiv 1.566 de lei (decesul unui membru de familie).
Concret, pentru decesul asiguraților se vor acorda 4.162 de lei, iar pentru decesul unui membru de familie al acestora se va acorda suma de 2.081 de lei.

Cine beneficiază de aceste sume de bani?
Ajutorul se achită, unei singure persoane, care poate fi soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau orice persoană care poate dovedi cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dar numai dacă nu există o altă solicitare din partea persoanelor de mai sus.
În prezent, plata ajutorului de deces este făcută de către casa teritorială de pensii, indiferent dacă persoana decedată era angajată sau la pensie.
În cazul decesului unui membru al familiei asiguratului sau pensionarului, ajutorul se plătește acestora din urmă. Un membru de familie, în sensul legii, este considerat soţul sau soţia, copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei și părinţii sau bunicii oricăruia dintre soţi.
Copiii trebuie să îndeplinească o condiție de vârstă, și anume trebuie să fie în vârsta de maximum 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, dar fără să depășească vârsta de 26 de ani. De asemenea, în lista membrilor de familie sunt incluși și copiii aflați în întreținere, indiferent de vârsta acestora, dacă aceștia nu sunt apți de muncă din cauza unor probleme de sănătate intervenite înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani.
În situaţia în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.

Actele necesare acordării acestui ajutor sunt următoarele:cerere pentru acordarea ajutorului;certificat de deces (original şi copie);act de identitate al solicitantului (original şi copie);acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie); act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original); adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată (original).
Pentru a primi acest ajutor, solicitantul nu trebuie să fi realizat un anumit stagiu de cotizare, iar după ce se efectuează plata ajutorului, pe spatele certificatului de deces se va înscrie mențiunea „Achitat”.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *