Local

Prefectura a făcut public rezultatul controlului cu privire la tăierile de arbori din Crâng

 

Comisia mixta de verificare a aspectelor sesizate in petitia inregistrata la Institutia Prefectului Judetul Buzau cu nr. 3382/L/2019, de catre dl. deputat Adrian Mocanu si dl. senator Dorin Valeriu Badulescu, privind ,,taierile masive a fondului silvic din padurea Crang”, numita prin Ordinul Prefectului 165/27.02.2019, s-a intrunit in data de 01.03.2019, in prezenta d.lui deputat Mocanu Adrian si al d.lui consilier local Rosioru Silviu Laurentiu pentru verificarea celor sesizate.
In teren verificarea a fost efectuata in prezenta reprezentantilor Directiei Silvice Buzau, dl. Pitis Cornel, in calitate de director, dl. Jeleriu Constantin, in calitate de sef de Ocol Silvic Buzau si dl. Dinu Nicolae-padurar titular al cantonului nr.10 Crang. De asemenea, a fost prezent si dl. dr. ing. Chira Danut, reprezentant al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura ‚,Marin Dracea” Statiunea Brasov.
Verificarea documentelor la Ocolul Silvic Buzau a fost facuta in zilele de 01.03.2019 si 04.03.2019.
In urma verificarilor s-au constatat urmatoarele:
-Parcul Crang face parte din domeniul public al mun.Buzau, atestat prin Hotararea de Guvern 1348/2001, anexa 2, poz. 1309(Anexa1), in suprafata de 9,57 ha. Prin Hotararea Consiliului Local Buzau nr. 177/27.07.2018 (Anexa 2) se atesta apartenenta la domeniul public al mun. Buzau a terenurilor aferente unor alei din parcul Crang in suprafata totala de 0,7385 ha. Suprafata totala a parcului este de 10,3085 ha. Parcul este administrat si intretinut de catre SC Urbis Serv SRL Buzau.
– Padurea Crang, in suprafata de 181,13 ha este proprietate publica a statului aflandu-se in administrarea Regiei Nationale a Padurilor ROMSILVA , Directia Silvica Buzau.
– Potrivit prevederilor Legii 220/2018, privind transmiterea unor suprafete de fond forestier din grupa I functionala – vegetatie forestiera cu functii speciale de protectie din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor ROMSILVA in domeniul public al unor UAT-uri si prevederilor Ordinului Ministrului Apelor si Padurilor nr. 1084/19.11.2018 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 220/2018, Primaria mun. Buzau nu a facut nici un demers pana la aceasta data pentru solicitarea preluarii in adminstare a suprafetei trupului de padure Crang (adresa nr. 1224/25.02.2018 a Directiei Silvice Buzau -Anexa 3).
– Conform schitei de amplasament ( Anexa 4) padurea Crang face parte din U.P. III Buzau pentru care este intocmit amenjament silvic aprobat prin O.M. nr. 1613/05.08.2016, cu valabilitate 2014-2023 si cuprinde unitatile amenajistice 52-64, 69, 70, 92.
Baza legală a tăierilor din ultimele luni
Taierile de arbori in fondul forestier se pot efectua doar dupa intocmirea actelor de punere in valoare si eliberarea autorizatiei de exploatare, conform amenajamentului silvic.
În perioada la care se face referire în actul de sesizare s-au efectuat tăieri în fondul forestier din trupul de pădure Crâng prin exploatarea masei lemnoase din partida 1456916, constituită la nivelul Ocolului Silvic Buzău și autorizată la exploatare cu autorizația nr. 1438466/22.01.2019, cu perioada de valabilitate 22.01.2019 – 05.04.2019 (Anexa 5).
Actul de punere în valoare (APV) nr.1456916/27.11.2018, emis de Ocolul Silvic Buzau (Anexa 6), a fost constituit prin inventarierea, marcarea și evaluarea unui numar de 1370 arbori cu un volum de 124 m.c. de pe o suprafață de 9,48 ha, afectați de uscare identificați în UP III Buzău, UA 61 și UA 64 A, B și D, (zonele marcate in anexa 4) conform raportului de semnalare nr. 9/28.09.2018 (Anexa 7)
întocmit în exercitarea atribuțiunilor de serviciu de pădurarul titular de canton Dinu Nicolae și înaintat la Ocolul Silvic Buzău, în baza art. 6 lit c din Regulamentului de Pază a Fondului Forestier aprobat prin HG 1076/2009. Astfel in:
– UA 61 au fost marcati 685 arbori cu un volum de 69 m.c.
– UA 64 A au fost marcati 142 arbori cu un volum de 15 m.c.
– UA 64 B au fost marcati 472 arbori cu un volum de 33 m.c.
– UA 64 D au fost marcati 71 arbori cu un volum de 7 m.c.

Uscările semnalate la arborii din specia ulm se manifestau de mai mult timp în tot trupul de pădure Crâng, respectiv din anul 2014, fenomenul evoluând în timp, astfel in anul 2014 s-au explatat 101 m.c., in anul 2015- 221 m.c., in anul 2016 -86 m.c. iar in anul 2017- 425 m.c. (Anexa 8). Acest fapt a determinat Ocolul Silvic Buzău să solicite un studiu pentru determinarea cauzelor uscării.
Studiul a fost elaborat de către Institutul Național de Cercetare –Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea” – Stațiunea Brașov, constatările fiind concretizate în Buletinul de analiză 3743/01.11.2017 (Anexa 9), întocmit de către Institutul Naţional de Cercetare-Desvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” – Staţiuna Braşov, din cuprinsul căruia rezultă că arborii din specia ulm din UP III, OS Buzău, sunt afectaţi de o ciupercă asiatică denumită „Ophiostoma Novo-Ulmi”, factor biotic ce generează uscarea ulmilor în toată lumea, provocând o infecţie vehiculată de gândacii de scoarţă, efectul imediat fiind desprinderea acesteia.
În baza studiilor realizate s-a stabilit faptul că boala nu poate fi combătută, existând înregistrat un istoric la nivel naţional şi în perioadele 1980-1990, sens în care specialiştii I.N.C.D.S. „Marin Drăcea” au recomandat ca măsuri de urgenţă exploatarea ulmilor uscaţi pentru reducerea pagubelor şi reducerea presiunii infectioase, respectiv limitarea răspândirii agentului patogen, urmarirea procesului de uscare a ulmului si instalarea in pepiniera Simileasca si in arboretele afectate de uscare din U.P. III Crang a unor suprafete experimentale cu genotipuri de ulm care sunt rezistente la boala.
Conform recomandărilor de mai sus, reprezentanţii O.S.Buzău au pus în valoare arborii afectaţi din mai multe unitati amenajistice, fiind emise în perioada 2018-prezent mai multe autorizaţii de exploatare, ultima emisă fiind autorizaţia nr. 1438466/22.01.2019 (Anexa 5) .
Este de menționat faptul că Ocolul Silvic Buzau, in calitate de administrator al fondului forestier proprietate publică este obligat să respecte regimul silvic, respectiv să execute lucrările necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor conform art. 17 alin 1 lit e din Legea 46/2008- Codul Silvic.
Verificarea resturilor de tulpini rămase după tăieri, pentru a se constata dacă copacii tăiați au fost bolnavi, sau nu.
S-a constatat faptul că tulpinile rămase după exploatare (cioatele) prezentau amprenta dispozitivului special de marcat, fiind identificate simptomele descrise în buletinul de analiză, respectiv desprinderea cojii și putregai.


Verificarea afirmației conform căreia în Crâng au fost tăiați exclusiv ulmi
Pentru verificarea acestui aspect comisia a solicitat Ocolului Silvic Buzău carnetul de inventariere al arborilor(Anexa 10) cuprinși în actul de punere în valoare, din cuprinsul căruia rezultă că au fost marcați și arbori din alte specii, respectiv un număr de 7 arbori din specia arțar tătărăsc, 11 din specia jugastru, 7 din specia frasin, 2 din specia corcoduș și 2 arbori specia stejar, afectați de asemenea de fenomenul natural de uscare, fără legătură cu agentul patogen „Ophiostoma Novo-Ulmi”. Mentionam ca ulmul reprezinta in compozitia arboretului din padurea Crang pana la 30% din totalul speciilor. In conditii normale de vegetatie fara a fi afectat de boli sau daunatori, ulmul poate atinge varste de peste 100 de ani, insa in cazul de fata nu a fost depasita varsta de 34-40 ani la aceasta specie.
Cantitatea de lemn tăiat de la începutul campaniei până în prezent și cantitatea de lemn rămasă după valorificare
Materialul lemnos a fost expediat cu avize de însoțire emise pentru fiecare transport în parte, pentru care s-au obținut coduri online în aplicația Wood Tracking (Radarul Pădurii) și care au fost raportate în sistemul SUMAL.
Din verificarea documentelor de însoțire raportate în programul informatic SUMAL a reieșit faptul că a fost expediat și comercializat un volum de 101,3 mc material lemnos.
S-au efectuat verificări la nivelul contabilității Ocolulului Silvic Buzău, din balanța de verificare a stocurilor aferentă trim I 2019 reiese faptul că până la data efectuării verificării a fost exploatat un volum total de 117.743 mc, din care 101.3 mc au fost valorificați, diferența de 16.443 mc regăsindu-se depozitată în punctul de încărcare din fondul forestier.
Restul volumului de 6.257 mc se regăsește în arborii rămași pe picior, din UA 61 și crăcile nevalorificabile.
Documentele fiscale de valorificare a copacilor tăiați
Pentru verificarea respectării prevederilor legale privind comercializarea lemnului de foc au fost verificate documentele de evidență contabilă aferente perioadei ianuarie-februarie 2019, constatându-se că materialul lemnos a fost valorificat către persoane fizice cărora le-au fost emise avize de însoțire împreună cu bonurile fiscale aferente.
Reprezentanții Ocolului Silvic au pus la dispoziția echipei de control Decizia nr. 403/14.11.2017 a directorului Direcției Silvice Buzău conform căreia la nivelul subunității silvice verificate au fost stabilite prețurile pentru vânzarea directă de material lemnos în zona de câmpie, fasonat la cioată, și întrucât întregul volum destinat exploatării/comercializării a fost inclus în APV la grupa de specii ”diverse tari”, prețul prevăzut pentru valorificare pe sortimente a fost de:
– 325 lei/mc TVA inclus pentru lemn rotund CR (construcții rurale)
– 295 lei /mc TVA inclus pentru lemnul de foc
– 120 lei/mc TVA inclus pentru lemnul de foc (cracă)
Din verificarea documentelor de comercializare reiese faptul că materialul lemnos a fost valorificat către mai multe persoane fizice de pe raza jud. Buzău neexistând premisele unei achiziții în scop de revânzare care să intre sub incidența prevederilor Codului Fiscal.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *