Local

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău recrutează candidaţi pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. şi M.Ap.N.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău recrutează candidaţi în vederea participării la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2019 și ianuarie 2020, astfel:

I. Instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne:
1. Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza’’ București;
2. Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina;
3. Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj – Napoca;
4. Școala de Pregătire a Agenților poliției de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea.

II. Instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații care școlarizează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne: 

1. Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”;
2. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu;
3. Academia Tehnică Militară ,,Ferdinand I”- Bucureşti;
4. Institutul Medico – Militar – Bucureşti;
5. Academia Navală „Mircea cel Bătrân”;
6. Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazu”;
7. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre  „Basarab I” – Piteşti;
8. Şcoala Militară de Maiştri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” – Buzău;
9. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” – Constanţa.

În sesiunea 2019 și ianuarie 2020, locurile la instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I., sunt comune pentru femei și bărbați.
Pentru a participa la concursul de admitere în instituţii de învăţământ superior ale M.A.I, M.Ap.N şi S.R.I şi unităţi de învăţământ postliceal ale M.A.I şi M.Ap.N., forma de învăţământ cu frecvenţă, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare.
Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a poliţiştilor sunt următoarele:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, sunt următoarele:
a)   să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
b)   să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
c)  să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.
Suplimentar faţă de condiţiile legale și criteriile specifice menționate mai sus, candidaţii recrutaţi pentru admiterea pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ trebuie să îndeplinească şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie impuse de organizatori, după caz.
Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia/minoritatea respectivă şi depun o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică/minoritară, constituită potrivit legii.
Recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I. se realizează în raport de domiciliu/reședința înscris/ă în cartea de identitate și specialitatea pentru care optează candidații, conform ofertei educaționale.
Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere se vor primi până la data de 24.05.2019.
Data limită, până la care candidaţii vor depune la dosarul de recrutare documentele necesare pentru finalizarea acestuia, este 14.06.2019, iar fişa medicală tip MAI  până la data de  20.06.2019 ora 11.00.
ÎNSCRIEREA ȘI DEPUNEREA DOSARELOR ÎN VOLUM COMPLET SE FACE ÎN FIECARE ZI DE LUNI PĂNĂ JOI ÎNTRE ORELE 10.00 – 14.00, IAR VINERI ÎNTRE ORELE 09.00 – 11.00 LA CENTRUL DE PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII CLUBUL POLIŢIŞTILOR, DIN MUNICIPIUL BUZĂU, STR. UNIRII, BL. 16 I – 16 J, PARTER.
Alte informaţii suplimentare pot fi obţinute de pe site-ul de internet al  instituţiei pentru care optează fiecare candidat, de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău, situat în municipiul Buzău, str. Chiristigii, nr. 8-10 sau telefonic la numărul: 0238/402112 şi de pe  site-urile instituţiilor de învăţământ.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *