Local

Consiliile locale, obligate să dea burse elevilor. Legea, promulgată deja de Președinte

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, proiectul pentru modificarea Legii Educației, prin care este instituită obligația pentru consiliile locale să acorde burse de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversar.
Legea are ca obiect de reglementare modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul instituirii obligativității acordării, de către consiliile locale, a burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățămantul preuniversitar, cât și o valoare minimă a acestora, stabilită anual prin hotarare a Guvernului.
„Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanță, de burse de merit, de burse de studiu și de burse de ajutor social”, prevede proiectul de lege.
 Potrivit initiațivei legislative, cuantumul minim al bursei de performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu și al bursei de ajutor social se stabilesc anual prin hotarare a Guvernului.
Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.
De asemenea, se stipulează și că pentru elevii cu cerințe educaționale speciale sau nedeplasabili din motive medicale se poate organiza învățământ la domiciliu sau pe lângă unitățile de asistență medicale.
 „Pentru copiii cu dizabilități locomotorii, în vederea integrării acestora în învățământul cu frecvență, se vor achiziționa elevatoare sau procesul instructiv-educativ se va desfășura într-o sală situată la parterul unității”, se arată in actul normativ.
Bursele școlare sunt acordate elevilor în anul școlar 2018-2019 ca formă de sprijin material, vizând atât protecția socială, cât și stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și disciplină. (www.portalinvatamant.ro)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *