Local

Azi a început prima etapă de înscriere în învățământul primar / Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2019-2020

Azi a început început prima etapă de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020. Procesul de completare și depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învățământul primar se desfășoară între 4 și 22 martie 2019, iar cea de-a doua etapă în perioada 1 aprilie-11 aprilie a.c.
Părinții / tutorii legali pot completa cererea tip de înscriere on line sau la secretariarul unității de învățământ în care se dorește înscrierea copilului, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale. Validarea cererii-tip este obligatorie și se realizează în unitatea de învățământ în care se dorește înscrierea.
În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2019, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019, inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) în perioada 26 februarie – 20 martie.


Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2019-2020 este următorul:
4 martie – 22 martie 2019  Parinții completează, online sau la unitatea de învațământ la care solicită înscrierea copiilor, cererile-tip de înscriere.
25 martie 2019 – Comisia naționala procesează cererile tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror parinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.
26 – 27 martie 2019 – Fiecare școală procesează cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învațământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.
28 martie 2019 – Comisia națională procesează cererile-tip de înscriere și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.
29 martie 2019 – Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învîțământ a candidaților înmatriculați, a numarului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapa.
 
A doua etapă de înscriere în clasa pregatitoare se desfășoară în peroada 1 aprilie – 11 aprilie 2019. 
 
Actele necesare pentru înscrierea în clasa pregatitoare 2019-2020 sunt următoarele cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare ce poate fi găsită la școală; copie și original după actul de indentitate al părintelui/tutorelui (părinții divorțați vor depune la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului; certificatul de naștere al copilului – copie și original; copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzatoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare – doar dacă copilul nu are împlinită vârsta de 6 ani și nici nu o împlinește până la 1 septembrie 2019)/

Potrivit metodologiei, au prioritate la înscriere copiii care sunt în circumscripția școlii, adică locuiesc pe străzile adiacente școlii. în cazul în care într-o școala numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, atunci școala va aplica criterii de departajare generale și specifice.

Numărul de elevi recomandat într-o clasă a fost stabilit ca fiind 28.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *